تماس با ما

توجه به نیازهای مشتریان در جهت پاسخگویی موثر و جلب رضایت مشتریان ما را بر آن داشت تا با گردآوری اشخاص مجرب در زمینه پشتیبانی، سعی در برآورده کردن نیازهای مشتریان داشته باشیم.

پشتیبانی و پاسخگویی به شکایات

ثبت تیکت

از طریق ثبت تیکت در سامانه ابر درسا این لینک درخواست خود را ثبت نمایند.

تماس

از طریق تماس تلفنی با واحد پشتیبانی درخواست خود را ثبت نمایید.

پیامک

از طریق سرشماره پیامکی ۵۰۰۰۹۰۲۰۰ می توانید درخواست خود را بپرسید.

فرم تماس با ما

از طریق فرم تماس با ما این لینک می توانید سوالات و شکایات خود را ارسال فرمائید.