شرایط استفاده از سایت

شرایط استفاده از وب سایت ابر درسا

این سند یک توافق نامه شرایط استفاده، از جمله ضمیمه های مربوطه شرایط و ضوابط قابل استفاده برای دسترسی و استفاده شما از وب سایت ابر درسا را توضیح می دهد، در حال حاضر در آدرس URL، www.dorsacloud.com واقع شده است.
این سند یک توافق نامه حقوقی بین شما به عنوان کاربر پلتفرم ابر درسا و نهاد مربوط به ابر درسا ذکر شده در این توافق نامه می باشد که از این پس به اختصار ابر درسا نامیده می شود.
کاربران ثبت شده در پلتفرم ابر درسا، از جمله شما و سایر ثبت نام کنندگان، از این پس “کاربر” نامیده می شوند.
با استفاده از بستر ابر درسا، شما تأیید می کنید که شرایط استفاده از وب سایت ابر درسا را مطالعه، درک کرده اید و با آن موافقت کرده اید.

۱- کاربرد و پذیرش شرایط

۱-۱- استفاده شما از بستر ابر درسا، خدمات پلتفرم و خدمات محصول از این پس منوط به شرایط و ضوابط مندرج در این سند می باشد:
(الف) شرایط و ضوابط خدمات ابر درسا محصول؛
(ب) توافق نامه عضویت در ابر درسا؛
(ج) قوانین و ضوابط؛ و
(د) هرگونه قوانین و ضوابط های وب سایت یا سرویس دیگری که هر چند وقت یکبار در بستر ابر درسا تصویب و منتشر می شود.

۱-۲- با دسترسی به پلتفرم ابر درسا یا استفاده از خدمات، شما موافقت می کنید و شرایط را رعایت می کنید. لطفاً در صورت عدم موافقت و قبول کلیه شرایط، از خدمات استفاده نکنید. شما تأیید و موافقت می کنید که ابر درسا ممکن است در هر زمان با ارسال شرایط اصلاح شده و مجدد مربوطه در بستر ابر درسا، شرایط را اصلاح کند. مگر در مواردی که توسط ابر درسا ذکر شده باشد، تغییرات اساسی در شرایط و هرگونه الحاقی 15 روز پس از ارسال اعمال می شود، مگر در مواردی که تغییرات مربوط به سرویس های جدید ابری، عملکردهای جدید یا رعایت قوانین قابل اجرا باشد که در این صورت اعمال خواهند شد. بلافاصله یا در تاریخی که توسط ابر درسا مشخص شده است، اعمال می شود. با ادامه استفاده از خدمات، شما موافقت می کنید که متعهد به شرایط اصلاح شده و مجدد باشید.

۱-۳- ممکن است از شما خواسته شود که برای خدمات یا سایر موارد، با ابر درسا، شرکتهای وابسته به آن یا اشخاص دیگر، هرگونه قرارداد جداگانه یا توافق با سایر شرایط و ضوابط، اعم از آنلاین یا آفلاین، موافقت کنید. خدمات جانبی استفاده از بستر ابر درسا (“توافقنامه های اضافی”). در صورت وجود هر گونه تضاد یا ناسازگاری بین شرایط و موافقت نامه های اضافی، موافقت نامه های اضافی فقط در رابطه با بخشی از خدمات تحت نظارت قراردادهای اضافی متعارض بر شرایط ترجیح داده می شود.

۱-۵- شما نمی توانید به طور کامل یا بخشی از شرایط (از جمله این توافقنامه) را به هیچ شخص یا نهادی واگذار کنید.

۲- ارائه خدمات


۲-۱- شخص حقوقی ابر درسا که با آن قرارداد دارید همانطور که در توافقنامه عضویت ابر درسا تعریف شده است، شما با شرکت سیستم خبره درسا قرارداد بسته اید.

۲-۲- برای دسترسی و استفاده از خدمات محصول، باید به عنوان عضو در پلتفرم ابر درساثبت نام کنید.

۲-۳- در صورتی که شما به طور کامل و مطلق نظر ابر درسا را نقض کرده اید، ابر درسا این حق را دارد که دسترسی شما به پلتفرم ابر درسا یا برخی خدمات (یا هرگونه ویژگی در سرویس ها) یا استفاده از آن را محدود یا تعلیق یا قطع کند.

۲-۴- خدمات (یا هر ویژگی در هر سرویس) ممکن است برای مناطق و کشورهای مختلف متفاوت باشد. هیچ گونه ضمانت یا تضمینی ارائه نمی شود که سرویس یا ویژگی خاص یا عملکرد آن یا نوع و میزان یکسان سرویس یا ویژگی ها و عملکردهای آن در همه کشورها و مناطق یا برای همه کاربران در دسترس باشد.
ابر درسا ممکن است بنا به صلاحدید خود دسترسی و استفاده از هرگونه سرویس (یا هر ویژگی دیگری که در آن وجود دارد) برای کشورها و مناطق مختلفُ، متفاوت تعریف نماید.

۳- استفاده از بستر یا خدمات ابر درسا
۳-۱- به عنوان شرط دسترسی و استفاده از خدمات، شما موافقت می کنید که از قوانین و مقررات قابل اجرا پیروی می کنید و در صورت تقلب یا فریبکاری، هنگامی که با استفاده از خدمات با توجه به محتوایی که از طریق خدمات در دسترس قرار می گیرد، شما موافقت می کنید.

۳-۲-
(الف) هیچ گونه خدمات، اطلاعات، متن، تصاویر، گرافیک، ویدئوها را کپی، تکثیر، بارگیری، انتشار مجدد، فروش، توزیع یا فروش مجدد، صدا، فهرستها، فایلها، پایگاههای داده یا لیستها، و غیره که از طریق سرویسها (“محتوا”) در دسترس هستند.

(ب) بدون محدودیت کلیات موارد فوق، کپی، تکثیر، بارگیری، تدوین و یا استفاده از هرگونه محتوا به منظور فعالیت در مشاغلی که با ابر درسا رقابت می کند، یا در غیر این صورت از محتوا بهره برداری تجاری می کند. بازیابی منظم محتوا از خدمات برای ایجاد یا گردآوری مستقیم یا غیر مستقیم مجموعه، گردآوری، پایگاه داده یا فهرست (اعم از روبات ها، عنکبوت ها، دستگاه های خودکار یا فرآیندهای دستی) بدون اجازه کتبی از ابر درسا ممنوع است.

(ج) بارگذاری، ارسال، در دسترس قرار دادن، استفاده، تشویق، ترویج، تسهیل استفاده یا ارسال یا کپی، تکثیر، بارگیری یا گردآوری هرگونه محتوا یا مطالبی
(i) که افترا آمیز، ناپسند، سوء استفاده کننده، تجاوز کننده به حریم خصوصی، یا توهین آمیز، از جمله محتوای مربوط به پورنوگرافی کودکان، حیوانات، انواع دیگر محتوای جنسی غیرقانونی و غیره؛
(II) از خدمات یا از طریق خدمات برای هر هدفی که صراحتاً در شرایط و موافقتنامه های اضافی مجاز نمی باشد، اخذ شده است.
(iii) که حقوق مالکیت معنوی (همانطور که در اینجا تعریف شد) یا حقوق اختصاصی ابر درسا یا دیگران در ارتباط با استفاده شما از خدمات را نقض یا سوء استفاده می کند.

3.3 شما موافقت می کنید که:
(الف) هیچ اقدامی برای تضعیف یکپارچگی رایانه یا سیستم های ارتباطی، شبکه، برنامه نرم افزاری، یا شبکه ها و دستگاه های محاسباتی مورد استفاده در ارتباط با خدمات و یا هر کاربر دیگر هر یک “System” و نه دسترسی غیرمجاز به هر سیستم؛
(ب) نظارت بر داده ها یا ترافیک در هر سیستم بدون اجازه صریح ابر درسا؛
(ج) بررسی، آزمایش یا اسکن آسیب پذیری هر سیستم یا نقض هرگونه اقدامات امنیتی یا احراز هویت مورد استفاده در ارتباط با آن؛
(د) اصل خود را جعل کنید، از جمله جعل سرصفحه های بسته بندی TCP-IP، سربرگ های ایمیل، یا هر قسمتی از پیام که منشاء یا مسیر آن را توصیف می کند.
(ه) در غیر این صورت هرگونه عمل یا کاری را انجام دهد که به نظر تنها ابر درسا ممکن است امنیت هر سیستم را تضعیف کند.

۳-۴- شما موافقت می کنید که موارد ذیل را انجام ندهید:
(الف) انجام هر گونه نظارت یا خزیدن از هر سیستم.
(ب) انجام حملات انکار سرویس (DoS)، حملات توزیع شده خدمات (DDoS) یا هر گونه حملات دیگر شبکه ای شوید.
(ج) درگیر هرگونه رفتاری باشد که ممکن است عملکرد صحیح هر سیستم را مختل کند. از جمله پست الکترونیکی/بمباران خبری، حملات پخش شده، سیل و سایر تکنیک های مربوط به تداخل شبکه.
(د) هر گونه خدمات شبکه مانند باز شدن پروکسی ها، باز کردن رله های ایمیل، باز کردن سرورهای نام دامنه بازگشتی و غیره را انجام دهد. یا
(ه) در غیر این صورت هرگونه عمل یا کاری را انجام دهید که به نظر تنها ابر درسا، به منزله سوء استفاده از شبکه از هر سیستم باشد.

۳-۵- شما موافقت می کنید که ارسال یا ارسال پیامهای تجاری الکترونیکی ناخواسته را توزیع، ارسال یا تسهیل نمی کنید، یا به هیچ وجه فعالیت های اسپم را که ناقض قوانین و مقررات هر حوزه قضایی مربوطه است انجام می دهید یا در غیر این صورت هرگونه عمل یا کاری را انجام نمی دهید. که به نظر تنها ابر درسا، سوء استفاده از پیام تبلیغاتی و بازاریابی را تشکیل می دهد.

۳-۶- شما تصدیق می کنید و موافقت می کنید که با افشای و/یا ارسال هرگونه اطلاعات به ما، تضمین می کنید که از قدرت کامل، قدرت و اختیار قانونی برای افشای و یا ارائه چنین اطلاعاتی برخوردار هستید و استفاده از چنین اطلاعاتی مطابق با این موارد است. شرایط استفاده ما را در معرض هیچ گونه ادعا، مسئولیت یا پیگرد قانونی قرار نمی دهد.

۳-۷- علاوه بر موارد مندرج در مورد داده های شخصی، در رابطه با هرگونه داده یا اطلاعاتی (غیر از داده های شخصی) که برای پردازش، ذخیره سازی، میزبانی و یا اهداف دیگر در اختیار ما قرار می دهید، موارد زیر را قبول دارید. در ارتباط با خرید و استفاده از خدمات ما (“اطلاعات”).

(الف) به جز موارد زیر، اطلاعاتی که به ما ارائه می دهید به کشوری منتقل، ذخیره و پردازش می شود که در آن ما، وابستگان ما یا پیمانکاران فرعی ما تسهیلاتی را برای خدمات در نظر گرفته ایم. این ممکن است در حوزه قضایی متفاوتی از محل اقامت شما باشد و بر این اساس، ممکن است لازم باشد چنین اطلاعاتی به حوزه قضایی خارج از کشور منتقل شود.

(ب) شما تأیید می کنید و موافقت می کنید که هرگونه انتقال یا پردازش چنین اطلاعاتی در خارج از کشور برای پردازش و مدیریت حساب مشتری شما و ارائه خدمات ضروری است و شما موافقت می کنید. شما همچنین موافقت و رضایت خود را برای پردازش چنین اطلاعاتی توسط ابر درسا از طرف خود بر اساس این شرایط استفاده و/یا موافقتنامه عضویت ابر درسا اعلام می کنید و ما را برای انجام چنین انتقال چنین اطلاعاتی به هر کشوری و ذخیره و پردازش آنها تعیین می کنید. اطلاعات برای ارائه خدمات ما.

(ج) شما تأیید و موافقت می کنید که اطلاعات مربوط به ابزارهای پرداخت شما (مانند کارت های اعتباری)، از جمله اطلاعات مربوط به سازمان ابزار پرداخت شما، چند رقم آخر شماره ابزار پرداخت شما، کد امنیتی و تاریخ انقضای پرداخت شما این ابزار توسط ارائه دهنده خدمات پرداخت شخص ثالث ما به طور مستقیم به پردازش، ذخیره و پردازش می شود تا تراکنش های پرداخت شما را پردازش کند و ما عموماً چنین اطلاعاتی را ذخیره نمی کنیم.

(ه) ما چنین اطلاعاتی را خارج از خود، وابستگان خود یا ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث خود افشا نخواهیم کرد مگر اینکه
: i) این کار را از ما درخواست کنید ؛
ii) کاربر نهایی شما رضایت ما را از این کار ارائه کرده است؛
iii) مطابق این شرایط استفاده یا مطابق با توافقنامه (های) شما با ما، یا
iv) طبق قوانین و مراحل قانونی یا درخواستهای قانونی دولت، یا در مورد هرگونه ادعا یا ادعای احتمالی و مطابق آن علیه ما یا سهامداران، شرکتهای تابعه یا شرکتهای وابسته علیه ما مطرح شده است.

۳-۹- شما همچنین اذعان و موافقت می کنید که اطلاعاتی که برای انجمن های ابر درسا ارائه می دهید، مانند انجمن های گفتگوی ما و پاسخ به سوالات متداول باید با این شرایط مطابقت داشته باشد.

۳-۱۰- شما موافقت می کنید و اذعان می کنید که ما مختار هستیم که هر از گاهی نام دامنه ها یا آدرس های اینترنتی را تعیین کنیم که از طریق آنها می توانید به خدمات و یا پلتفرم ابر درسا دسترسی داشته باشید. شما تنها مسئول اجرای هرگونه تغییر لازم برای هر چند وقت یکبار برای سیستم های خود هستید تا بتوانید با همان هزینه و افشای خود با آنها ارتباط برقرار کنید.

4- نقض کاربران


ابر درسا به صلاحدید مطلق خود حق حذف، تغییر یا رد هرگونه محتوایی را که ارسال می کنید، ارسال یا نمایش داده می شود در پلتفرم ابر درسا که به نظر ما غیرقانونی است و شرایط را نقض می کند، دارد. یا می تواند ابر درسا یا شرکتهای وابسته به ما را در معرض مسئولیت قرار دهد. ابر درسا حق دارد به صلاحدید خود هرگونه اقدام اجرایی را که صلاح می داند انجام دهد، از جمله اخطار کتبی به شما، حذف مطالب کاربر ارائه شده یا منتشر شده توسط شما به پلتفرم ابر درسا یا به ویژگی ها عملکردهای مربوط به خدمات، بازیابی خسارت یا سایر غرامت های پولی از شما، تعلیق یا خاتمه حساب عضویت خود در ابر درسا یا تعلیق اشتراک شما در هر سرویس. ابر درسا همچنین این حق را دارد که شما را از هرگونه استفاده از خدمات دیگر ارائه شده توسط ابر درسا محدود، رد یا ممنوع کند.

۵- فورس ماژور

مگر اینکه در شرایط و ضوابط خدمات مربوط به نحو دیگری پیش بینی شده باشد، تحت هیچ شرایطی ابر درسا مسئولیتی در قبال هرگونه تاخیر یا شکست یا اختلال در محتوا یا خدمات ناشی از اعمال طبیعت، نیروها یا علل خارج از کنترل منطقی ما، از جمله بدون محدودیت، خرابی اینترنت، رایانه، ویروس های رایانه ای، حملات سایبری، مخابرات یا هرگونه خرابی تجهیزات دیگر، نقص برق، اعتصابات، اختلافات کارگری، شورش، آشوب های مدنی، کمبود نیروی کار یا مواد، آتش سوزی، سیل، طوفان، انفجار، اعمال خدا، جنگ، اقدامات دولتی، دستورات دادگاهها یا دادگاههای داخلی یا خارجی یا عدم اجرای اشخاص ثالث.

۶- اطلاعیه و روش ادعای نقض حق نسخه برداری

۶-۱- اگر فکر می کنید که کار شما به نحوی نقض شده است، می توانید اخطار کتبی را به ابر درسا با جزئیات کامل مطابق ارائه دهید.

تلفن: ۹۸۲۱۷۱۰۹۳۰۰۰
آدرس: ایران، تهران، میرداماد، شمس تبریزی، پلاک ۱، واحد ۱۵

۶-۲- ابر درسا فقط اعلامیه هایی را به زبان فارسی که مطابق با قانون حق چاپ ایران، سایر قوانین قابل اجرا و این شرایط استفاده باشد. هرگونه اعلامیه ای که مطابق موارد فوق نباشد، رد می شود.

۶-۳- پس از دریافت اخطار متقابل در مورد نقض، ابر درسا به درستی تمام اخطارهای نقض را به روش فوق در نظر می گیرد و بسته به ماهیت نقض ادعایی توضیح داده شده در اعلانات، که ممکن است شامل مواردی باشد که در ایران توضیح داده شده است، اقدامات بیشتری را انجام خواهد داد. قانون حق چاپ به عنوان قابل ارائه برای ارائه دهندگان خدمات شبکه. شما موافقت می کنید که هیچ گونه اقدام حقوقی را انجام ندهید یا هیچ گونه راه حل حقوقی که ممکن است علیه ما در رابطه با هرگونه مطالب متخلف داشته باشید انجام ندهید، مگر اینکه ابتدا اخطار نقض و فرصت کافی را برای حذف مطالب متخلف به ما داده باشید و پس از آن ما خودداری کنیم یا عدم حذف مواد متخلف در زمان معقول. در مواردی که ما مطالب متخلف را در پاسخ به اخطار نقض شما حذف می کنیم، شما موافقت می کنید که مقابله نکنید و بدین وسیله از هرگونه اقدامی علیه ما مطابق قوانین قابل اجرا که ممکن است در رابطه با هرگونه اطلاعات متخلف در خدمات ما قبل از این حذف وجود داشته باشد، چشم پوشی می کنید. توسط ما.

۷- حقوق مالکیت معنوی

۷-۱- ابر درسا تنها مالک یا دارای مجوز قانونی از کلیه حقوق و منافع موجود در پلتفرم ابر درسا و محتوای پلتفرم ابر درسا است. همه عنوان، مالکیت و حقوق مالکیت معنوی در پلت فرم ابر درسا، حسب مورد، در اختیار ابر درسا، شرکت های وابسته یا مجوزدهندگان محتوای ابر درسا، خواهد بود. کلیه حقوق مندرج در شرایط و یا توسط ابر درسا در اینجا محفوظ است. “DORSA CLOUD”، “DORSA PAY”، نمادها و لوگوهای مربوطه علائم تجاری یا علائم تجاری یا علائم خدمات Dorsa Group در حوزه های قضایی مختلف ثبت شده اند. و تحت قوانین کپی رایت، علامت تجاری و سایر قوانین مربوط به حقوق اختصاصی محافظت می شوند. کپی، تغییر، استفاده یا انتشار غیر مجاز این علائم اکیدا ممنوع است.

۷-۲- “حقوق مالکیت معنوی” عبارت است از:
(الف) کلیه حقوق، عنوان و علاقه به و حقوق مالکیت معنوی، از جمله هرگونه و همه حق چاپ، ثبت اختراع، علائم تجاری، علائم خدمات، آرم، دریافت، نام تجاری، اینترنت نام دامنه، حقوق در طراحی، حقوق نرم افزارهای رایانه ای، حقوق پایگاه داده، حقوق توپوگرافی نیمه رسانا، مدلهای کاربردی و حقوق دانش، در هر مورد اعم از قابل ثبت یا نبودن، و شامل هر گونه برنامه برای ثبت نام، و کلیه حقوق یا فرمها حفاظت دارای اثر معادل یا مشابه در هر نقطه از جهان، و در همه سیستم عامل ها و رسانه ها، چه در حال حاضر شناخته شده یا در آینده اختراع شده است.
(ب) کلیه حقوق تحت مجوزها، رضایت نامه ها، دستورات، اساسنامه ها یا موارد دیگر در رابطه با هر یک از حقوق مورد اشاره در بند (الف) فوق؛
(ج) همه حقوق با اثر یا ماهیت یکسان یا مشابه به عنوان یا در موارد زیر بندهای (الف) و (ب) که ممکن است در آینده یا در آینده وجود داشته باشد؛
(د) کلیه حقوق درآمد، حق الامتیاز، خسارت، مطالبات و پرداختهای حال یا اخری که باید یا نسبت به آن قابل پرداخت باشد ؛ و
(ه) کلیه حقوق قانونی یا حقوق صاحبان سهام برای شکایت در مورد نقض حقوق قبلی یا آینده هر یک از حقوق فوق.

۸- عمومی

۸-۱- شرایط کلیه توافقنامه بین شما و ابر درسا در رابطه با استفاده از خدمات و حاکمیت آنها را شامل می شود و جایگزین هرگونه توافق قبلی کتبی یا شفاهی در رابطه با موضوع مشابه در اینجا می شود.

۸-۲- شما و ابر درسا پیمانکاران مستقل هستید و هیچگونه نمایندگی، مشارکت، مشارکت مشترک، کارفرما یا حق امتیاز franchisee در این توافقنامه ایجاد نشده است.

۸-۳- اگر هر اصطلاحي در اينجا توسط دادگاه يا دادگاهي با صلاحيت صالح قضاوت شود كه باطل يا غير قابل اجرا باشد، اعتبار يا اجراي باقيمانده شرايط اينجا به قوت خود باقي مي ماند.

۸-۴- کوتاهی ابر درسا در اجرای هرگونه حق یا عدم اقدام در رابطه با هرگونه نقض توسط یکی از اعضا بر اساس این موافقتنامه، از این حق چشم پوشی نخواهد کرد و از حق ابر درسا برای اقدام در رابطه با نقض های بعدی یا مشابه آن چشم پوشی نمی کند.

۸-۵- شما نباید هیچ گونه حقوق و یا تعهداتی را که تحت این موافقتنامه وجود دارد بدون رضایت کتبی قبلی خود به دیگران واگذار، مجوز یا قرارداد فرعی منعقد نمایید.

۸-۶- مگر اینکه حق یا راه حلی از طرف شما یا ابر درسا به عنوان یک حق یا داروی انحصاری بیان شده باشد، اعمال آن توسط هیچ یک از طرفین بدون خدشه به حقوق دیگر و احکام حقوقی طرفین و/یا حقوق صاحبان سهام نیست.

۸-۷- کلیه اقدامات، اعمال، امور و اسناد بعدی را که ممکن است برای اعمال شرایط این توافقنامه ضروری باشد، شما باید انجام دهید و اجرا کنید یا بخواهید که انجام شود.

۸-۸- صرف نظر از ابر درسا و شرکتهای وابسته به آن، شخصی که عضو این توافقنامه نیست، حق اجرای هر یک از شرایط این توافقنامه را ندارد.

۹- حاکمیت قانون و حل اختلاف


قانون حاکم بر این توافق نامه و روابطي که بين ابر درسا و کاربران برقرار ميگردد، قوانين جمهوری اسلامی ايران ميباشد و قوانین ایران بدون درنظر گرفتن مقررات مربوط به تعارض قوانین اداره می شود و طرفین شرایط بدینوسیله به صلاحیت انحصاری دادگاههای ایران تسلیم می شوند.